Assistanshund

Assistanshund 
assistanshund

Jag söker ofta nya hundar att jobba med, för fortsatt träning.

Hundarna utbildas av mig och kan sedan få uppdrag åt t.ex. polis, försvar eller någon privatperson som behöver en egen assistanshund.
Kontakta mig gärna om du har en hund, för omplacering eller till salu. Viktigt att hunden är helt frisk och mellan 1-2år gammal.
Spaniel, schäfer eller retriever-raser är extra intressanta.

Utbildning

Utbildningen av en assistanshund utförs av mig som är erfaren instruktör men också av hundägaren själv.
Innan träningen startar gör vi tillsammans upp en plan för utbildningens längd och innehåll.

Assistanshund ett hjälpmedel

När hunden är ett hjälpmedel då kallas de för assistanshund och kan ha olika uppgifter den ska utföra.
Det kan handla om att leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Assistans hundarna brukar delas in i:

  • Ledarhund
  • Servicehund
  • Signalhund
  • Alarmerande servicehund.

Ledarhundar hjälper synskadade så de förenklar i vardagen, blir enklare att förflytta sig. En ledarhund ansöker man för att få. Hundarna utbildas och ägs av SRF, synskadades riksförbund.

Servicehundar hjälper till om du har ett funktionshinder. Den kan t.ex. tränas till att plocka upp föremål, hämta saker, öppna dörrar.

Signalhunden hjälper den som har hörselnedsättning. De påkallar din uppmärksamhet när det ringer på dörren, i telefonen eller när brandvarnaren tjuter.

En alarmerande servicehund kan hjälpa dig som har epilepsi eller diabets. Hunden varnar då i förväg så du blir medveten och kan häva t.ex. ett blodsockerfall.

För att få en assistanshund måste du göra en ansökan om signal- och servicehund till biståndshandläggaren i din kommun och bifoga läkarintyg. En servicehund ägs privat och ägaren betalar utbildningen för hunden men i många kommuner och landsting finns bidrag att söka.

För att få information om vilka godkända instruktörer det finns och hur utbildningen går till kan man vända sig till Svenska kennelklubben eller Svenska service- och signalhundsförbundet.

Det finns en myndighet i Sverige som arbetar för allas möjlighet till alla delar i samhället.
Myndigheten för delaktighet ger riktlinjer för tillgänglighet så att delaktighet ska möjliggöras för alla.

Dela gärna!