Hundenspersonlighet

Hundens personlighet Tillys hundtjänst

Vilken personlighet har din hund?

Vissa av din hunds egenskaper är rastypiska men även inom samma ras finns individuella skillnader.
Hur vill du beskriva din hund idag. Är den nyfiken och trygg, försiktig, socialt osäker, självständig.
Är din hund en tänkare eller snabbt med på alla dina påhitt?

Hur kan vi titta på våra hundar för att se deras personlighet?

Hundens personlighet avgör i stora delar hur vi bör agera i olika situationer och hur vi bäst kan träna dem.
När ska vi stötta eller ställa krav, när och på vilket sätt ska vi belöna för att nå våra mål.
Hundens personlighet Tillys hundtjänst
På den här kursen tittar vi närmare på alla deltagares hundar och deras olika personlighet.  Du kommer sedan att förstå din egen hund mera men även förstå andra hundars beteende bättre.

Vi tittar på hur vi kan forma olika beteenden genom att belöna eller undvika.

Utifrån din kunskap om din hunds personlighet har du sedan lättare att bygga upp en stark relation med din hund, kommunikationen er emellan blir tydligare vilket gör att du får en hund som är trygg, samarbetsvillig och fungerar bra i vardagslivet.

 

Dela gärna!