Valpbeskrivning

Valpbeskrivning

©ingridsjoberg_tillyshundtjanstEn valpbeskrivning kan jag göra när valpkullen är 7-9 veckor gammal.

Redan när valparna är relativt små kan deras olikheter synas. En valpbeskrivning görs vanligtvis när valpkullen är 7-9 veckor gammal. Jag är beskrivare och anlitas av uppfödare för att få deras valpar beskrivna. Jag gör då beskrivning på varje enskild valp. Beskrivningen är tänkt att vara till hjälp för uppfödaren i valet av vilken valp som passar vilken köpare samt eventuellt inriktning på valpens framtida träning.
Resultatet av valpbeskrivning ger goda möjligheter att se olikheter hos individer men framtida miljö och träning spelar också in på hundens förmåga och utveckling.

Olika moment som jag tittar på

Valpar_jaktcockerBeskrivningen innehåller olika moment där jag beskriver valpens beteende i vissa förutbestämda moment.
För att nämna några socialitet, gripande, nyfikenhet och anpassning i ny miljö.
Du som uppfödare kan också lägga till moment som är av speciell vikt för din ras och uppfödning.
Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en intensitetsskala från 1-5 och där 1 står för låg intensitet och 5 står för hög intensitet.


Fyll i formuläret och anmäl dig för valpbeskrivning. Tänk på att om möjligt anmäla dig i god tid!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ämne

Valpkullens nuvarande ålder

Hundras

Eventuellt meddelande

Dela gärna!