Fodervärdskonsulent

Fodervärdskonsulent

Försvarsmaktens hundenhet är en del av livgardet, föder upp och tränar hundar.

Tillyshundtjanst_helenajohansson-30Försvarsmaktens hundtjänstenhet , FHTE startade sin verksamhet 2005. Aveln styrs från hundavelstationen i Sollefteå.

Idag föder FHTE upp 35 kullar av schäfervalpar av dessa ska 50 hundar som är väl lämpade att arbeta som tjänstehundar väljas ut. När valparna är 8-10 veckor gamla placeras de hos sina fodervärdar.


Jag är utbildad fodervärdskonsulent

Jag är utbildad fodervärdskonsulent det innebär att jag är en resurs för de familjer som valt att ansöka och blivit utvalda att vara fodervärdar.

Jag har kontakt med valpens nya ”hem” och är med hela resan så att säga, till mig kan du höra av dig med funderingar och frågor. Frågor kring relationen till din foderhund, hundens utveckling, fostran, hälsa eller annat. Jag besöker också fodervärdarna, ordnar utbildningar och fodervärdsträffar.

Via den här länken kommer du till en sida med bra information till dig som ny fodervärd eller till dig som bara vill veta lite mera.

När hunden är ett och halvt år

Då gör FHTE ett lämplighetstest. Testet innehåller flera moment för att bedöma att hunden har rätt mentalitet. Bedömningen sker när hunden är kring 18 månader gammal och syftet är då att välja ut de som är allra bäst lämpade för fortsatt träning till tjänstehund. De utbildade tjänstehundarna hjälper sedan försvarets personal med att hitta minor, ammunition, narkotika eller försvunna personer. Polisen är också en myndighet som använder tjänstehundar, de hundarna måste ha rätt mentalitet och ska självklart vara fysiskt starka och friska.

Vad händer efter lämplighetstestet?

Ifall hunden klarar lämplighetstestet så lämnar du över foderhunden till FHTE, då blir den ny tjänstehund inom militär, polis eller hos någon annan myndighet.
Om den däremot inte klarar lämplighetstestet kan du som fodervärd bli erbjuden att överta hunden permanent. Vill du inte överta hunden kan den köpas av en annan myndighet eller placeras hos en annan privatperson.

Mera information på försvarsmaktens hemsida

Vill du bli fodervärd, via den här länken kan du göra din ansökan

Dela gärna!